Εγγυημένο ασφαλές ταμείο

Προμηθευτή: Bitdefender

Bitdefender GravityZone Small Business Security

Plan: 1 Year (per device / year)
€34,80
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
View Offer
DIGITAL DELIVERY
RIGHT PRODUCT
SUPPORT 24/7
SECURED PAYMENTS

Εγγυημένο ασφαλές ταμείο

Description

Bitdefender GravityZone Small Business Security is a comprehensive security solution designed specifically for the needs of small businesses. It provides advanced protection against a wide range of cyber threats, including viruses, malware, ransomware, phishing attacks, and other online threats. The software is engineered to be easy to install and manage, without requiring specialized IT skills, making it an ideal choice for small enterprises looking to safeguard their digital assets without significant overhead.

Key Features:

  • Advanced Threat Defense: Utilizes behavioral detection to monitor active apps closely, identifying suspicious activity.
  • Multi-layer Ransomware Protection: Employs multiple layers of security to protect against ransomware attacks and to ensure data safety.
  • Web Attack Prevention: Ensures safe browsing by detecting and blocking web-based threats.
  • Risk Analytics and Hardening: Identifies vulnerabilities and provides recommendations to harden network security.
  • Easy Installation and Management: Simplified cloud-based setup and remote management for ease of use.

System Requirements:

  • Operating System: Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  • CPU: Minimum Intel CORE 2 Duo (2 GHz) or equivalent processor
  • Memory (RAM): Minimum 2 GB
  • Space: At least 2.5 GB of free space (on the hard drive where the operating system is installed)