Εγγυημένο ασφαλές ταμείο

Προμηθευτή: McAfee

McAfee VPN Safe Connect

€39,99
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
DIGITAL DELIVERY
RIGHT PRODUCT
SUPPORT 24/7
SECURED PAYMENTS

Εγγυημένο ασφαλές ταμείο

Description

McAfee Safe Connect is a Virtual Private Network (VPN) service designed to offer enhanced security and privacy while browsing the internet. Key features of McAfee Safe Connect include:

 1. Privacy and Identity Protection: It helps in protecting your online privacy and identity.
 2. Access to Blocked Websites: Allows you to bypass geographical restrictions and access blocked websites.
 3. Anonymous Browsing: Enables browsing the internet anonymously by hiding your IP address.
 4. Encrypted Traffic: All internet traffic, including data, voice, and video, is encrypted to ensure security.
 5. Ease of Use: Fast and user-friendly, suitable for everyday internet users.

System Requirements:

 • X64 processors: Microsoft Windows 11 and Windows 10 (RS5) and newer​
 • ARM64 processors: Microsoft Windows 11 and newer​
 • Build 4.11.1 or higher: macOS 10.15 and above
 • Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14 
 • Google Android smartphones and tablets 8 or higher
 • Apple iOS 13 or later
 • ChromeOS 102.0.5005 and higher

These features and requirements position McAfee Safe Connect as a versatile and secure option for VPN users on various platform